reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/X/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273; Nr 80,poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 poz. 941, poz. 979; z 2013 poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 poz. 357), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 197/XXXIII/10 Rady Gminy z dnia 6 października 2010 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowowania przedszkolnego (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2010r. Nr 279, poz.3529, Nr 279, poz. 3532; z 2011 r. Nr 270, poz. 3235; z 2012 r. poz. 276 i poz. 2988) wprowadza się nastepujące zmiany:

1) §1. otrzymuje następujące brzmienie: "§1.Uzupełnia się sieć publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie o inne formy wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie Zespołu Przedszkolnego w Święcku Wielkim, z siedzibą - Święck Wielki 29A"

2) Skreśla się §2

3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3 Ustala się organizację Zespołu o którym mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały"

4) Traci moc załącznik nr 1

5) W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały tytuł otrzymuje brzemienie: "Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Święcku Wielkim"

6) W załączniku nr 2 §1 ust.2 otrzymuje brzmienie: "§1.2. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Święcku Wielkim mieści się pod adresem- Święck Wielki 29A"

7) W załączniku nr 2 §1 ust.3 skreśla się pkt 2 i 3

8) W załączmiku nr 2 §1 ust.5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "Zespołem Wychowanie Przedszkolnego w Święcku Wielkim, z siedzibą - Święck Wielki 29A - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej"

9) W załączniku nr 2 §1 ust.5 skreśla się pkt 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama