reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 82/15 Burmistrza Lipska

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 5.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 19.378 zł oraz zmniejszyć wydatki o 14.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 18.567.907 zł, w tym dochody bieżące 17.674.987 zł i dochody majątkowe 892.920 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 18.136.443 zł, w tym wydatki bieżące 16.440.514 zł i wydatki majątkowe 1.695.929 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.107.649 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Lech Łępicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/15
Burmistrza Lipska
z dnia 4 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

23 740,00

5 280,00

29 020,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

4 464,00

5 280,00

9 744,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 464,00

5 280,00

9 744,00

Zlecone

4 464,00

5 280,00

9 744,00

Razem:

18 562 627,00

5 280,00

18 567 907,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/15
Burmistrza Lipska
z dnia 4 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

23 740,00

5 280,00

29 020,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

4 464,00

5 280,00

9 744,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

350,00

5 232,00

5 582,00

Zlecone

350,00

5 232,00

5 582,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

270,00

- 1,00

269,00

Zlecone

270,00

- 1,00

269,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,00

3,00

23,00

Zlecone

20,00

3,00

23,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 570,00

- 3,00

1 567,00

Zlecone

1 570,00

- 3,00

1 567,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 804,00

442,00

2 246,00

Zlecone

1 804,00

442,00

2 246,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

- 200,00

0,00

Zlecone

200,00

- 200,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

250,00

- 193,00

57,00

Zlecone

250,00

- 193,00

57,00

801

Oświata i wychowanie

6 313 848,00

0,00

6 313 848,00

80101

Szkoły podstawowe

2 852 292,00

- 7 602,00

2 844 690,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

149 350,00

- 100,00

149 250,00

Własne

149 350,00

- 100,00

149 250,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 787 587,00

- 5 000,00

1 782 587,00

Własne

1 787 587,00

- 5 000,00

1 782 587,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

155 712,00

- 1 263,00

154 449,00

Własne

155 712,00

- 1 263,00

154 449,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

354 315,00

- 900,00

353 415,00

Własne

354 315,00

- 900,00

353 415,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

48 371,00

- 150,00

48 221,00

Własne

48 371,00

- 150,00

48 221,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

176,00

176,00

Własne

0,00

176,00

176,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

19 559,00

49,00

19 608,00

Własne

4 800,00

49,00

4 849,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 300,00

- 780,00

3 520,00

Własne

4 300,00

- 780,00

3 520,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 500,00

1 000,00

6 500,00

Własne

5 500,00

1 000,00

6 500,00

4430

Różne opłaty i składki

6 100,00

- 631,00

5 469,00

Własne

6 100,00

- 631,00

5 469,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

106 998,00

- 3,00

106 995,00

Własne

106 998,00

- 3,00

106 995,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

57 419,00

2 700,00

60 119,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 014,00

2 000,00

42 014,00

Własne

40 014,00

2 000,00

42 014,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 700,00

600,00

8 300,00

Własne

7 700,00

600,00

8 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 110,00

100,00

1 210,00

Własne

1 110,00

100,00

1 210,00

80104

Przedszkola

665 114,00

- 522,00

664 592,00

4430

Różne opłaty i składki

1 200,00

- 522,00

678,00

Własne

1 200,00

- 522,00

678,00

80110

Gimnazja

1 617 973,00

- 1 176,00

1 616 797,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

176,00

176,00

Własne

0,00

176,00

176,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 700,00

- 352,00

2 348,00

Własne

2 700,00

- 352,00

2 348,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

- 1 000,00

2 500,00

Własne

3 500,00

- 1 000,00

2 500,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

24 529,00

6 150,00

30 679,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

100,00

300,00

Własne

200,00

100,00

300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 800,00

5 000,00

24 800,00

Własne

19 800,00

5 000,00

24 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000,00

900,00

4 900,00

Własne

4 000,00

900,00

4 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

529,00

150,00

679,00

Własne

529,00

150,00

679,00

80195

Pozostała działalność

108 553,00

450,00

109 003,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

65 100,00

450,00

65 550,00

Własne

65 100,00

450,00

65 550,00

852

Pomoc społeczna

3 501 200,00

0,00

3 501 200,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

523 261,00

0,00

523 261,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 700,00

3 000,00

18 700,00

Własne

15 700,00

3 000,00

18 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 867,00

- 3 000,00

19 867,00

Własne

22 867,00

- 3 000,00

19 867,00

Razem:

18 131 163,00

5 280,00

18 136 443,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację 5.280 zł na przeprowadzenie referendum.

Po stronie wydatków w Referendach ogólnokrajowych i konstytucyjnych dokonano zwiększenia wydatków o 5.677 zł, a zmniejszono o 397 zł. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 10.701 zł, a w Pomocy społecznej o 3.000 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama