reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/82/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz.849, z 2015r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613, poz.699, poz. 978, poz.1197, poz.1649) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Hajnówka:

1. wprowadza opłatę targową;

2. określa wysokość stawek opłaty targowej;

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta Hajnówka.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości, przy sprzedaży z:

1) wozu konno- ciągnikowego - 3,00 zł;

2) przyczepy ciągnika rolniczego - 4,00 zł;

3) samochodu osobowego - 3,00 zł;

4) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony włącznie - 5,00 zł;

5) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony - 10,00 zł;

6) wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu artykułów spożywczych:

a) do 3 m2 włącznie zajmowanej powierzchni - 1,00 zł,

b) powyżej 3 m2 do 10 m2 włącznie zajmowanej powierzchni, - 2,00 zł,

c) powyżej 10 m2 zajmowanej powierzchni - 5,00 zł;

7) wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu artykułów przemysłowych za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni - 1,00 zł;

8) w pozostałych przypadkach - 15,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się :

1) na targowicy miejskiej przy u. Targowej 72 i targowicy przy ul. 3 Maja 38 oraz wszelkich innych miejscach, gdzie prowadzony jest handel- inkasentom Klimiuk Eugeniusz oraz Klimiuk Anna zam. w Hajnówce;

2) na targowicy przy ul Białowieskiej 5C- inkasentowi Jakoniuk Michał prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MIXBUD", zam. w Hajnówce.

3. Inkasent wystawia sprzedającemu dowód uiszczenia opłaty targowej na urzędowym formularzu wydanym przez Urząd Miasta Hajnówka.

4. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty targowej.

5. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% kwot opłat targowych wpłaconych i rozliczonych na podstawie kontrolnych odcinków biletów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 9. Traci moc uchwała nr VIII/68/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015r., poz.2983)

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama