reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości jej stawek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Korycin.

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) z ręki, kosza, skrzynki, wózka, stołu oraz wyłożonych na placu - 10 zł;

2) ze stoiska i straganu - 10 zł;

3) z samochodu osobowego, przyczepki - 15 zł;

4) z samochodu ciężarowego do 2 ton - 20 zł;

5) z samochodu ciężarowego powyżej 2 ton - 25 zł;

6) z przyczepy ciągnika rolniczego - 10 zł.

3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i powierza się pobór inkasa Pani Helenie Wynimko - pracownikowi Urzędu Gminy Korycin.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 30% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobrane dochody z opłaty targowej przekazuje na rachunek bankowy Gminy Korycin w okresach dekadowych według stanu na:

1) 10 dzień miesiąca - w terminie do dnia 13 danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 danego miesiąca;

3) na ostatni dzień miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/78/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 871).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama