reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 67/15 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) oraz §11 pkt. 1 Uchwały Nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 563.679 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 563.679 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 23.008 zł,

3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 10.895 zł na wydatki bieżące, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.079.082 zł w tym: dochody bieżące 13.002.043 zł dochody majątkowe 1.077.039 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:14.207.155 zł w tym: wydatki bieżące 11.973.784 zł wydatki majątkowe 2.233.371 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi128.073 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 października 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 5 października 2015 r. zwiększył o kwotę 280.000 zł dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 6 października 2015 r. zwiększył o kwotę 3.220 zł dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 9 października 2015 r. zwiększył o kwotę 2.100 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 9 października 2015 r. zwiększył o kwotę 18.000 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

5. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 14 października 2015 r. zwiększył o kwotę 9.210 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

6. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 15 października 2015 r. zwiększył o kwotę 6.891 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

7. Krajowe Biuro Wyborcze w Łomży pismem z dnia 15 października 2015 r. przyznało dotację celową w kwocie 12.000 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

8. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 16 października 2015 r. zwiększył o kwotę 19.200 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne współfinansowane z dotacji wojewody. Udział własny w kwocie 4.800 zł. należy zapewnić w drodze rozdysponowania rezerwy ogólnej.

9. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 października 2015 r. zwiększył o kwotę 4.490 zł dotację celową przeznaczoną na utrzymanie administracji rządowej Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

10. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 października 2015 r. zwiększył o kwotę 207.811,20 zł dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

11. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 22 października 2015 r. zwiększył o kwotę 757 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

12. Przenosi się w ramach działu wydatki w kwocie 23.008 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na:

- wyłatę odszkodowań za przejmowane działki leżące w pasie dróg gminnych - 707 zł,

- zakup usług w rozdziale Administracja samorządowa - 20.000 zł,

- zakup usług telekomunikacjnych w rozdziale Pozostała działalność - 18 zł,

- opłacenie podróży służbowych i zakup materiałów związanych z wyborami parlamentarnymi - 140 zł,

- zakup usług związanych z zadaniami przeciwdziałania alkoholizmowi - 100 zł,

- opłatę ubezpieczenia OC autokaru szkolnego - 100 zł,

- zakup usług dotyczący GOPS - 200 zł,

- wydatki szkół zgodnie ze złożonym wnioskiem - 1.743 zł.

13. Z rezerwy ogólnej przeznacza się środki następujące kwoty:

- 6.000 zł na zakup 6 stołów do wiat rekreacyjnych,

- 95 zł na uzupełnienie środków na ubezpieczenie autokaru szkolnego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama