reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kleszczele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20e ust. 3, 4 i 7 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317
i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146
i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607 i 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone przez Gminę Kleszczele;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. Określa się kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt.;

2) rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu szkoły - 5pkt.;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierający rodziców w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych - 2 pkt.;

§ 3. 1. Spełnienie kryterium zawartego w § 2 pkt 1 potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.

2. Spełnienie kryteriów zawartych w § 2 pkt 2 i 3 potwierdza rodzic składając odpowiednio oświadczenie o miejscu zatrudnienia w miejscowości należącej do obwodu szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkiwania krewnych kandydata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama