reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/63/16 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum prowadzonych przez Gminę Grodzisk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy publiczna szkoła podstawowa lub publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 1045, 1418 i 357 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o danej szkole należy rozumieć szkołę podstawową lub gimnazjum wchodzące w skład zespołu szkół.

§ 2. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum prowadzonych przez Gminę Grodzisk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa lub publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Grodzisk, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) rodzeństwo kandydata uczy się w danej szkole - 5 pkt;

2) kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 pkt;

3) wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt;

4) dziecko rodzica samotnie wychowującego - 5 pkt.

§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonym przez Gminę Grodzisk, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) rodzeństwo kandydata uczy się w danej szkole - 5 pkt;

2) kandydat realizował obowiązek szkolny w danej szkole - 5 pkt;

3) kandydat otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt;

4) wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt;

5) dziecko rodzica samotnie wychowującego - 5 pkt.

§ 5. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 3 pkt 1 - 2 oraz w § 4 pkt 1 - 3 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 3 pkt 3 - 4 oraz w § 4 pkt 4 - 5 dokonuje rodzic poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama