Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.95.2016 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 17 sierpnia 2016r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Jeleniewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe