Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 września 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe