Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/130/2017 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe