Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/110/2017 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe