Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.86.2017.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 14 czerwca 2017 r.

stwierdzające nieważność częśći uchwały nr XXXII/360/2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Supraśl konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Supraśl na rok 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe