Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bargłów Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe