Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/130/2017 Rady Gminy Rudka

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe