Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe