Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe