Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.187.2017 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Śniadowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe