Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/165/2018 Rady Gminy Sejny

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe