Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/288/18 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania statutu sołectwa Planty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe