Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/435/18 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe