Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/511/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Podlaskiego Cezaremu Cieślukowskiemu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe