Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe