Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe