Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Szumowo

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe