Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/85/2019 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe