Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Jaświły

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

o ustaleniu wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jaświły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe