Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe