Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.161.2019.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 9 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XI/71/19 Rady Gminy Narewka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Narewka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe