Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe