Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/73/19 Rady Gminy Krypno

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe