Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/134/2020 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe