Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/93/20 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe