Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/510/21 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe