Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/126/21 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Nowe Piekuty na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe