Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/162/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe