Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/174/21 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe