Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 20.127.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 26 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty zmienioną uchwałą Rady Gminy nr 19.121.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe