Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta Kolbuszowa

z dnia 12 marca 2009r.

zawarte pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa przez Powiat Kolbuszowski zadania własnego z zakresu edukacji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe