| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Hyżne

z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów poboru podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów, w osobach:

1) Pan Tadeusz Sowa zam. Brzezówka 165 - w sołectwie Brzezówka,

2) Pan Leszek Ślemp zam. Dylągówka170 - w sołectwie Dylągówka,

3) Pan Antoni Bajda zam. Grzegorzówka 55 - w sołectwie Grzegorzówka,

4) Pan Eugeniusz Bukała zam. Hyżne 210- w sołectwie Hyżne,

5) Pani Maria Janik zam. Hyżne 835 - w sołectwie Nieborów,

6) Pan Dionizy Leśniak zam. Szklary 82 - w sołectwie Szklary,

7) Pan Zbigniew Madera zam. Wólka Hyżneńska 11 - w sołectwie Wólka Hyżneńska.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso wpływów w poszczególnych sołectwach w wysokości:

1) Sołectwo Brzezówka 12%

2) Sołectwo Dylągówka 11%

3) Sołectwo Grzegorzówka 12%

4) Sołectwo Hyżne 10%

5) Sołectwo Nieborów 13%

6) Sołectwo Szklary 11% Sołectwo Wólka Hyżneńska 21%

7) Sołectwo Wólka Hyżneńska 21%

§ 4. Ostatecznym terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień, po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/290/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso opublikowana w dz. Urz. Woj. Podkr. z 2006 r. nr 87, poz. 1320 z późn. zm.)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne


Stanisław Bator

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »