| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/772/13 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 15 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do Uchwały Nr XLI/558/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola, zmienionej Uchwałą Nr XLV/611/13 z dnia 21 marca 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

W §3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku potrzeby potwierdzenia danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza nieruchomością objętą deklaracją, a w szczególności: legitymację szkolną, legitymacje studencką, zaświadczenie o miejscu pracy;

b) dokument wykazujący ilość zużytej wody w okresie ostatnich 6 miesięcy, z podziałem na okresy rozliczeniowe, tj. faktura VAT lub zestawienie potwierdzone przez dostawcę wody.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę Nr LIII/744/13 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola.             

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli


Antoni Kłosowski


Załącznik do Uchwały Nr LIV/772/13
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »