| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/151/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie w sprawie nadania nazwy "Śliwkowa" ulicy położonej w centralnej części miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 1a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się drodze zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 456
w miejscowości Furmany, o powierzchni 2174 m2 nazwę: ul.Śliwkowa.

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Maruszak


Załącznik do Uchwały Nr XXV/151/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »