| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miasta Jastarnia

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a i art.19 pkt 1, lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów (M.P. z 2012r. poz.587 z dnia 02.08.2012r.) Rada Miasta w Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta w Jastarni :

1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy opłatę od posiadania psów,

2. Określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 55zł od każdego posiadanego psa.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie , w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego , stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. Wpłaty opłat za posiadanie psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Jastarni lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/92/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do opłat obowiązujących w 2013 roku na terenie miasta i gminy Jastarnia.

Przewodniczący Rady Miasta Jastarni


Wojciech Kohnke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »