| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI.214.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) za odbiór odpadów komunalnych - 15.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość;

2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego - 17,00 zł brutto za 1m3;

3) za odbiór 1m3odpadów komunalnych z pojemników - 120,00 zł.

§ 2. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów ustala się niższe górne stawki opłat:

1) za odbiór odpadów komunalnych - 12.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość;

2) za odbiór 1m3odpadów komunalnych z pojemników - 115,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXX.199.2012 z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą do dnia 30 czerwca 2013r.
z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. Uchwała w części dotyczącej §1 pkt 2 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przedownicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »