| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/245/13 Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie przekwalifikowania dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa i zakwalifikowania ich do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 10 ust. 2, w związku z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843)Rada Powiatu Tczewskiegow porozumieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych, następujące drogi, usytuowane na terenie miasta Tczewa:

Lp.

NUMER DROGI

NAZWA ULICY/PRZEBIEG DROGI

DŁUGOŚĆ DROGI

1.

2830G

Armii Krajowej

1,608

2.

2831G

Bałdowska

2,297

3.

2834G

Czatkowska

1,869

4.

2835G

Czyżykowska

1,989

5.

2837G

Gdańska

1,442

6.

2842G

Jedności Narodu

0,666

7.

2845G

Łąkowa

0,195

8.

2846G

1- Maja

0,550

9.

2848G

Mostowa

0,148

10.

2851G

Nowowiejska

0,548

11.

2852G

Nowy Rynek

0,114

12.

2853G

Obrońców Westerplatte

0,498

13.

2856G

Plac M. J. Piłsudskiego

0,074

14.

2862G

Sobieskiego Jana

0,576

15.

2865G

Wigury Stanisława

1,581

16.

2866G

Wojska Polskiego

1,193

2. Przebieg dróg, o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej, następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r., pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych przez Gminę Miejską Tczew, w terminie do końca września 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego


mgr Piotr Odya


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/245/13
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 24 września 2013 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 2, w związku z art. 6a ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wojtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Wyznaczony termin do przedstawienia opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia propozycji do zaopiniowania. Niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji.

Zgodnie z powyższym wystąpiono do Prezydenta Miasta Tczewa z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych przedmiotowych dróg. Ponadto wystąpiono o ww. opinię do zarządów sąsiednich powiatów. Wszystkie z wniosków otrzymały opinię pozytywną. Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego wydał uchwałę, na mocy której uzgadnia pozbawienie przedmiotowych dróg kategorii dróg powiatowych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »