| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/344/2013 Rady Gminy Gniewino

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)[2]) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku ( M.P. z dnia 09 września 2013 roku, poz. 724)

Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masi całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe -686,00 zł

b) - od pozostałych samochodów -810,00 zł

2) od 5,5 ton do 9 ton włącznie

a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe -1 087,00zł

b) od pozostałych samochodów -1316,00 zł

3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe -1.280,00 zł

b) od pozostałych samochodów -1545,00 zł

4) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne -2059,00

b) z innym systemem zwieszenia osi jezdnych -2975,00

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) spełniających normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe -1419,00 zł

b) od pozostałych ciągników siodłowych lub balastowych -1693,00 zł

2) od 12 ton do 36 ton włącznie

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne -1807,00 zł

b) z innym systemem zawieszania osi jezdnych -2345,00 zł

3) powyżej 36 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne -2059,00 zł

b) z innym systemem zawieszania osi jezdnych -3054,00 zł

3. od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

1) od 7 ton i poniżej 12 ton -1602,00 zł

2) od 12 ton do 36 ton włącznie

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne -1520,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych -1877,00 zł

3) powyżej 36 ton

a) zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne -1877,00

b) z innym systemem zawieszenia -2288,00

4. od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc

a) od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, lub wyższe -1545,00

b) od pozostałych autobusów -1865,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc

a) od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe -1591,00 zł

b) od pozostałych autobusów -1911,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe:

2) środki transportowe wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej przez podmioty, których zadaniem jest ochrona przeciwpożarowa

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/242/ 2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Gniewino


Dietrich Krzebietke


[1]) Dalsze zmiany Dz.U. z 2013 r. poz. 645

[2]) Dalsze zmiany: Dz.U z 2010 roku Nr 96,poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,poz. 1475 oraz z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »