| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku ( M.P. z 2014 r., poz. 718 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 895 ) Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Stary Dzierzgoń:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 807,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.143,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.480,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie

a) od 12 ton i poniżej 15 ton 1.883,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton 1.883,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 19 ton 1.883,00 zł

b) od 19 ton i poniżej 23 ton 2.151,00 zł

c) od 23 ton i poniżej 25 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 25 ton 2.286,00 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 2.286,00 zł

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 2.286,00 zł

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton 2.824,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie

a) od 12 ton i poniżej 15 ton 2.151,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton 2.151,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 19 ton 2.286,00 zł

b) od 19 ton i poniżej 23 ton 2.286,00 zł

c) od 23 ton i poniżej 25 ton 2.824,00 zł

d) równej lub wyższej niż 25 ton 2.824,00 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 2.286,00 zł

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 2.286,00 zł

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 2.824,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton 3.125,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.076,00 zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.211,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.345,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 2.151,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 2.151,00 zł

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.286,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 2.286,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.824,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 2.151,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 2.151,00 zł

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.415,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 2.415,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 3.125,00 zł

7. Od przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton 942,00 zł

8. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:

1) o liczbie osi - jedna

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 1.412,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 1.412,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.883,00 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 1.480,00 zł

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 1.749,00 zł

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 1.749,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 ton 2.151,00 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 1.749,00 zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton 2.151,00 zł

9. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:

1) o liczbie osi - jedna

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 1.480,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 1.480,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.749,00 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 1.480,00 zł

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 1.480,00 zł

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 1.883,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 ton 2.415,00 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 1.480,00 zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.883,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

1) mniej niż 30 miejsc 1.242,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.553,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/33/13 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19.11.2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Maślanka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »