| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 39 146 957,00 zł, w tym:

a) dochody bieżącew kwocie 37 468345,00zł

b) dochody majątkowew kwocie 1 678 612,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 42 946 957,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżącew kwocie 36 564 871,00 zł

b) wydatki majątkowew kwocie 6 382 086,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowychw kwocie 24 641 964,38 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanew kwocie 14 732 851,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 909 113,38 zł

b) dotacje na zadania bieżącew kwocie 4 813 242,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznychw kwocie 5 895 140,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 142 619,62 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiw kwocie 121 905,00 zł

f) obsługę długuw kwocie 950 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Józefowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.38.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.38.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.38.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana planu zadań inwestycyjnych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.38.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VI.38.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Plan wydatków zadań zleconych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »