| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/116/16 Rady Gminy Ryjewo

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) i art. 6k ust. 1 pkt 1, w związku z art. 6i pkt 1 i art. 6j ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 250 ) oraz stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 296) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryjewo powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi w gospodarstwach domowych
1, 2 i 3 osobowych iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w §1 ust. 3.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryjewo powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych w gospodarstwach gdzie zamieszkują
4 osoby i więcej wynosi wg. stawki § 1 ust. 4.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny wynosi 12,50 złotych miesięcznie.

4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny wynosi 54,50 złotych miesięcznie.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryjewo powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi w gospodarstwach domowych
1, 2 i 3 osobowych iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 3

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryjewo powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych w gospodarstwach gdzie zamieszkują
4 osoby i więcej wynosi wg. stawki określonej w § 2 ust. 4

3. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny wynosi 25,00 złotych miesięcznie.

4. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny wynosi 79,50 złotych miesięcznie.

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

2. Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryjewo.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Ryjewie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »