| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na 2011 rok o kwotę 60 982,42 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 1 000 000,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na 2011 rok o kwotę 1 060 982,42 zł jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Tabeli nr 3 " Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wojnicz na rok 2011" do Uchwały Budżetowej Gminy Wojnicz na 2011 rok Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku, w brzmieniu Tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany §1 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Wojnicz na 2011 rok Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 872 403.- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Dokonuje się zmiany §4 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Wojnicz na 2011 rok Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: "zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1 107 008.- zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany §4 ust. 4 Uchwały Budżetowej Gminy Wojnicz na 2011 rok Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: "zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4 592 992.- zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Wojnicz w roku 2011" do Uchwały Budżetowej Gminy Wojnicz na 2011 rok Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »