| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Gminy Biały Dunajec

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec

Na podstawie:art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 6, ust.1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Biały Dunajec uchwala:

§ 1. Niniejsza uchwała ustala wymiar zajęć prowadzonych przez przedszkole bezpłatnie w ramach realizacji programów wychowania przedszkolnego, oraz wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie

§ 2. Przedszkole prowadzone przez gminę Biały Dunajec w ramach realizowanych programów wychowania przedszkolnego zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, w ustalonym okresie i czasie pracy przedszkola w danym roku szkolnym

§ 3. Za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Biały Dunajec w ramach realizowanych programów wychowawczo - dydaktycznych i opiekę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 uchwały, przedszkole pobiera opłatę w wysokości 1,30 zł. ( słownie: jeden, 30/100 zł ) za 1 godzinę opieki lub realizację tych zajęć

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 3

§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biały Dunajec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący rady gminy


mgr Andrzej Styczeń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »